1. English

2019年温室气体排放量公示

发布日期:2020-11-06

东港股份有限公司

2019年温室气体排放量公示

 

东港股份有限公司邀请第三方机构:济南经纬方达节能技术有限公司,对公司2019年温室气体排放量进行核查,如下:

公司主要在用电时产生温室气体排放,2019年公司用电总量10455220KWH

温室气体排放量总量9245.35吨。

 

特对外公布!

 

                                                                               东港股份有限公司